Baron

Super Antenna

Super Antenna

You need the following materials before installation:
- Tubo (Cocount Pipe ¾” or G.I. Pip ¾” SH20)
- Alambre (G.I Wire gauge #12 or #14)
- Electrical/ Plastic Tapes
- Philips Screw Driver
- Long Nose Pliers

Pagbuo ng Baron Super Antenna

Step 1

Mayroon mga self-tapping screw and nakahiwalay at isang element na 3/8” aluminum tubing na may haban ng 24 inches.

Step 2

Ilagay sa tamang puwesto ang magkabilang element na nakakabit sa plastic holder. Dahang-dahang higpitan ang turnilyo sa pamamagitan ng Philips screw driver.Huwag sobrahan ang paghigpit para indi masira ang antenna element.

Step 3

Sa kabilang dulo ng antenna boom, ipasok ang 24 inches antenna element, hanggang sa magtapat ang butas sa gitna ng element katulad ng antenna boom. 3/8” na butas. Ipagtapat ang butas sa gitna ng element sa katulad ng antenna boom. Gamitan ng self-tapping screw para i-prime ang element.

Pag Set-up ng tubo gamit sa Antenna

  1. Sa pagsetup ng tubo, gamitin ang 10 feet conduit pipe ¾” diameter na may #14 gauge G.I. guy wires para matibay ang pagkakatayo nito.
  2. Kung kailangan ng mas mataas na tubim gumamit ng 20 feet G.I pipe, ¾” diameter na may #12 gauge G.I guy wires. Tandaan na ang mas mataas na tubo ay kailangan upang malagpasan ang mataas na puno o anumang istraktura na maaring makaharang sa signal.
  3. Bago itayo ang tubo, ikabit ang alambre o guy wires sa gitna ng tubo. Siguraduhin na matibay ang pagkakatali ng alambre sa ibabaw ng bubong upang bumalanse ang pagkakatayo ng tubo.

Pagkabit ng Antenna sa Bubong

For any assistance, please call our hotline at (02) 435-1801 or email baron@adtelinc.com.ph