Baron

KGL Antenna

KGL Antenna

- Tubo (Cocount Pipe ¾” or G.I. Pip ¾” SH20)
- Alambre (G.I Wire gauge #12 or #14)
- Electrical/ Plastic Tapes
- Philips Screw Driver
- Long Nose Pliers

Pagbuo ng Baron KGL Antenna

Step 1

Siguraduhing kumpleto ang mga aluminum element ng KGL antenna. May 2 pirasong tig-isang piye (1ft) ang haba at may dalawang priaso namang tig-4 na piye (4ft) ang haba. Ilapat ang mga ito sa “grove” o puwang na plastic “jet-x” type holder.

Step 2

Dapat siguraduhin nasa tamang puwesto ang lahat ng aluminum element na nakakabit sa plastic holder. Siguraduhing nakakabit ang jumper wire sa turnilyo ng bawat element. Dahan-dahang higpitan ang turnilyo sa pamamagitan ng Philip screw driver. Ulitin ito sa susunod na plastic holder. Huwag sobrahan ang paghigpit para hindi masira ang antenna element.

Step 3

Sa kabilang dulo ng antenna boo ay may connector na kinakabitan ang coax cable. Siguraduhing mahigpit ito at nakaayos ang jumper wire ayon sa kinakabitang turnilyo nito.   

Pag Set-up ng tubo gamit sa Antenna

  1. Sa pagsetup ng tubo, gamitin ang 10 feet conduit pipe ¾” diameter na may #14 gauge G.I. guy wires para matibay ang pagkakatayo nito.
  2. Kung kailangan ng mas mataas na tubim gumamit ng 20 feet G.I pipe, ¾” diameter na may #12 gauge G.I guy wires. Tandaan na ang mas mataas na tubo ay kailangan upang malagpasan ang mataas na puno o anumang istraktura na maaring makaharang sa signal mula sa TV Broadcast Station.
  3. Ang alambre o guy wires ay kailangan at least nasa gitna ng tubo mula sa ibaba.
  4. Ideal na lugar ang paglagay ng tubo sa gitna ng bubong.

Pagkabit ng Antenna sa Bubong

For any assistance, please call our hotline at (02) 435-1801 or email baron@adtelinc.com.ph