Baron

Extended Range Antenna

Extended Range Antenna

Pagbuo ng Baron Extended Range Antenna

Step 1

Mayroon mga self-tapping screw and nakahiwalay at isang element na 3/8” diameter aluminum tubing na may haba na 11 inches. Ito ang director element. Ihanda ang mga ito para sa pagbuo ng antenna.

Step 2

Ilagay sa tamang puwesto ang magkabilang element (reflector) na nakakabit sa plastic holder. Siguraduhing nakakabit pa rin sa tamang pwesto and jumper wire na nasa ialim ng holder, dahan-dahang higpitan ang turnilyo sa pamamagitan ng Philips screw driver. Ulitin ito sa susunod na plastic holder (kung saan nakakabit and dipole-active element). Huwag sobrahan ang paghigpit para indi masira ang aluminum element.

Step 3

Sa kabilang dulo ng antenna boom, ipasok ang 11 inches na director element sa 3/8” na butas. Ipagtapat ang butas sa gitna ng element sa katulad ng antenna boom. Gamitan ng self-tapping screw para i-prime ang element sa square boom.

Step 4

Ikabit sa connector na nasa kabilang dulo ng antenna boom ang Rg6 Special Coaxial Cable na kasama sa package ng Baron Extented Range Antenna.

Pag Set-up ng tubo gamit sa Antenna

  1. Sa pagsetup ng tubo, gamitin ang 10feet conduit pipe ¾” diameter na may #14 gauge G.I. guy wires para matibay ang pagkakatayo nito.
  2. Kung kailangan ng mas mataas na tubim gumamit ng 20 feet G.I pipe, ¾” diameter na may #12 gauge G.I guy wires. Tandaan na ang mas mataas na tubo ay kailangan upang malagpasan ang mataas na puno o anumang istraktura na maaring makaharang sa signal.
  3. Ang alambre o guy wires ay kailangan at least nasa gitna ng tubo mula sa ibaba.
  4. Ideal na lugar ang paglagay ng tubo ay sa gitna ng bubong at malayo sa linya ng kuryente.  

Pagkabit ng Antenna sa Bubong

For any assistance, please call our hotline at (02) 435-1801 or email baron@adtelinc.com.ph